Sim 4G Hàn Quốc 7 ngày

 • Description

Description

TỔNG QUAN:

 • Dung lượng 7GB tốc độ cao 4G (1 ngày 1GB)  hết tốc độ cao xuống 384kps không giới hạn.
 • Thời gian sử dụng 7 ngày, hết hạn vào lúc 23:59 (GMT+8) ngày thứ 5 kể từ ngày kích hoạt SIM.
 • Nhà mạng:  SK Telecom
 • Không thể chia sẻ hotspot. 
 • Không bao gồm nghe gọi và nhắn tin. 
 • Sử dụng được ngay không cần đăng ký với nhà mạng.
 • Không thể nạp thêm tiền để mua thêm dung lượng và gia hạn thời gian sử dụng.
 • Tốc độ 3G/4G phụ thuộc cơ sở hạ tầng địa phương.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

 1. SIM có chức năng tự động kích hoạt.
 2. Gắn thẻ SIM vào điện thoại của bạn

Khe SIM 1 nếu bạn dùng điện thoại 2 SIM

Bật Dữ liệu di động (Cellular Data)Chuyển vùng di động (Data Roaming) là có thể sử dụng được ngay.